Bildbeskrivning

Om Oss

  

Vi tror på en kombination av flera strategier baserad på kunskap och konjunktur samt en diversifierad investeringsportfölj.

Bildbeskrivning

Presentation av Sven Eriksson, VD och ägare

 

Orförande i styrelsen för Eriksson Invest Syd AB 1987- 

VD för Swedish Institute for development and administration in Lund AB 1991 -
Ordförande i styrelsen och VD för LM Bygg AB sedan 1971 -
Ordförande i styrelsen för Limhamns Värme och Sanitet HB 1975 -
VD för CC Media AB 1987 -
Ordförande i styrelsen för Creomatic Biotech AB 2000 - 2014
Ordförande i styrelsen för Industry and Technology Development in Lund AB 2002-2014
Ordförande i styrelsen för Gotic International AB, 1989 - 1994
Ordförande i styrelsen för Malmö Energi Invest AB 1983 -
Ordförande i styrelsen för Stiftelsen för Glashistorisk forskning 1998 -
Ordförande i Limhamns Mäklarbyrå HB 1983-
Styrelseledamot, skattmästare, i Tekniska Museiföreningen i Malmö 1990 - 2010
Styrelseledamot i Malmö-Lunds Byggmästareförening, 1987 - 1994
Medlem i Malmöhus Rotaryklubb
President i Rotary 1992/1993
Medlem i Malmö-Lunds Byggförening 1971-
Medlem i SBR
Medlem i Svenskt Näringsliv
Medlem i Sveriges Fastighetsägare Syd AB
Medlem i Sydsvenska Handelskammaren
Medlem i Skånska Ingenjörsklubben
Medlem i Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund, SSBS
Medlem i Malmö Börssällskap
Medlem i Thumatorps S:t Knuts gille

VD för Sven Eriksson Invest AB 2011-2014

VD för BSAB Invest AB 2011- 

VD LM Gruppen AB 1994-2014